Název (Postiminium s.r.o.) vychází z latinského pojmu, jehož význam v překladu znamená „právo na návrat“ a velmi úzce souvisí se samotným zaměřením sociálního podniku.  Tím je resocializace osob nacházejících se na pomyslném okraji společnosti, tedy poskytování různých forem pomoci a podpory znevýhodněným jedincům při procesu znovu-začlenění se zpět mezi majoritu.

Mezi hlavní činnosti sociálního podniku ve směru ke znevýhodněným osobám patří především vytváření pracovních příležitostí na volném trhu práce (mimo chráněná a tréninková místa), poskytování odborného profesního i osobního poradenství, individuální plánování rozvoje či možnost spolupodílení se na chodu podniku a jeho směřování.

Všechny aktivity sociálního podniku jsou založeny na principech sociálního podnikání v ČR, které jsou též zakotveny v právních dokumentech deklarujících vznik a fungování SP (Zakladatelská listina sociálního podniku je dostupná ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286496).