Sociální podnik předložil v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR, Prioritní osy č. 3 (SC 3.3) projektovou žádost na realizaci podnikatelského záměru s názvem GULE „Gastronomie Umožňující Lidem Existovat“.

Tento záměr spočívá ve vybudování a následném provozu tzv. Food trucku plně v souladu se současnými trendy v oblasti gastronomie i sociálního podnikání. Tato mobilní gastro-provozovna bude působit na území hlavního města Prahy a zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním, které díky případné realizaci projektu dostanou příležitost uplatnit své schopnosti a dovednosti mimo chráněná či tréninková pracoviště a získat tak cenné profesní zkušenosti.

Předložení žádosti o podporu: 01/2018.

Předpokládané uzavření procesu hodnocení a vyhlášení výsledků: 09/2018.

Předpokládané zahájení realizace projektu: 01/2019.