CO TO VLASTNĚ SOCIÁLNÍ PODNIK JE ?

Sociálním podnikem se rozumí subjekt, který klade důraz na naplňování společensky prospěšného cíle.

Cílem takového podniku je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním, sociálním či kulturním znevýhodněním.

Jeho základní principy vycházejí z konceptu tzv. TROJÍHO PROSPĚCHU – ekonomického, sociálního a environmentálního.

KONCEPT TROJÍHO PROSPĚCHU SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ

  • Realizace aktivit prospívajících společnosti jako celku i specifickým skupinám znevýhodněných osob.
  • Zaměstnávání osob z cílových skupin v minimálním podílů 40 % (v případě Postiminium s.r.o.) na celkovém počtu zaměstnanců SP.
  • Možnost participace zaměstnanců na směřování sociálního podniku.

EKONOMICKÝ

  •  Výkon soustavné ekonomické aktivity podporující placené zaměstnávání znevýhodněných osob mimo chráněná a tréninková pracoviště.
  • Využívání případného zisku na rozvoj sociálního podniku a/nebo plnění jeho společensky prospěšných cílů.
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

ENVIRONMENTÁLNÍ 

  • Zohledňování a aplikace ekologicky šetrných metod a postupů při výkonu podnikatelské činnosti.
  • Přednostní využívání lokálních zdrojů, surovin a služeb.
  • Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a spolupráce s místními aktéry.